FINANSIERING
BEDRIFT

Finansiering for bedrifter og kommuner
For mange bedrifter og kommuner vil det ofte være lønnsomt å finansiere investeringen med en leasingavtale. På denne måten påvirker ikke investeringen bedriftens likviditet. Man behøver da ikke å ha satt av midler, ettersom investeringen på denne måten dekkes via driftbudsjettet.

En varmepumpeløsning til 100 000 kroner vil med leasing koste ca kr 2300,- pr mnd, over 5 år. Etter endt leieperiode, kan man velge å kjøpe anlegget for en ekstra månedsleie. Spør oss om nøyaktig beløp for din investering.

Ønsker du en gratis befaring?