FINANSIERING FOR
BEDRIFTER OG KOMMUNER

Finansiering for bedrifter og kommuner

Finansiering for bedrifter og kommuner

Varmepumpe Sør AS kan tilby finansiering for bedrifter og kommuner.
For mange bedrifter og kommuner vil det ofte være lønnsomt å finansiere investeringen med en leasingavtale. På denne måten påvirker ikke investeringen bedriftens likviditet. Man behøver da ikke å ha satt av midler, ettersom investeringen på denne måten dekkes via driftsbudsjettet.

Finansiering for bedrifter og kommunerEn varmepumpeløsning til 100 000 kroner vil med leasing koste ca. kr 2300,- pr mnd. over 5 år. Etter endt leieperiode, kan man velge å kjøpe anlegget for en ekstra månedsleie. Spør oss om nøyaktig beløp for din investering.

Ønsker du en gratis befaring?

Share on Social Media
Follow us on Social Media