kjøpe varmepumpe fra varmepumpe sør

Å bytte ut fyring med bioolje med varmepumpe er et godt alternativ. Du begynner å spare på energiutgiftene fra første dag.

Med varmepumpe får du lavere energiutgifter

Fyring med fossil olje ble forbudt i 2020, mange valgte da å begynne å bruke bioolje i stedet for. Ulempen som fulgte var at biooljer er ca 40% dyrere enn den fossile oljen. En oljefyr trenger dyrt vedlikehold for å vare i mange år. Også oljetanken er en bekymring for miljøet og dyre lekkasjer.

I løpet av 6 til 8 år så sparer du inn en varmepumpeinvestering

Når du skal bytte ut oljefyren med en varmepumpeløsning er det flere ting som samtidig må sjekkes ut samtidig for å sikre at du får den best mulige løsningen for å oppnå en behagelig innetemperatur og på mest mulig energisparende måte. Vi har en sjekkliste med 5 viktige punkt som du bør gå igjennom.

 

5 punkts sjekkliste

Punkt 1.
Sjekk energiforbruks historikk for flere år. Da må du inkludere absolutt alt du bruker til oppvarming av rom strøm, olje, ved.

Sjekk radiatoranlegget. De aller fleste boliger med oljefyr har radiatorer som forsyner rommene med varme. En varmepumpe er mest effektiv når den leverer en lav temperatur ut i varmeanlegget. For å bestemme hvor lav temperatur varmepumpen kan levere for å opprettholde en behagelig innetemperatur avhenger av hvor mange radiatorer du har og hvor store de er.

For å få hjelp til å forstå hvilken type radiatoranlegg du har og hvordan det kan utnyttes mest mulig effektivt så er det enkelt å kontakte oss for en gratis befaring

Punkt 2.
Sjekk om du trenger å etterisolere boligen din.  Hvis du har en eldre bolig med oljefyr så er det sannsynlig at det er lite isolasjon i vegger og tak. Å bytte ut vinduer er ofte et godt grep. Nye vinduer har mye mindre varmetap igjennom glasset. Etterisolering av kaldt loft er kanskje den rimeligste og mest effektive måten å senke varmebehovet på.

Punkt 3. 
Du trenger en dyktig fagmann til å gå igjennom det anlegget du har nå. Det krever erfaring og kompetanse. Vi i Varmepumpe Sør AS har lang erfaring og kompetanse på forskjellige typer bolig, oljefyr, varmepumpeløsninger. Vi er den største leverandøren av varme og kjøleløsninger og fører alle merker.

Punkt 4.
Sjekk tilstanden til oljetanken. Nedgravde oljetanker ruster. Det er du som er huseier som er ansvarlig hvis en lekkasje oppstår. Det kan bli veldig kostbart. Nå er det krav om at nedgravde tanker som ikke er i bruk, skal fjernes. Vi tilbyr oljesanering og fjerner tanken din.

Punkt 5.
Sjekk om du kan få støtte fra Enova. Fra 2020 kuttet Enova ut støtte for å fjerne oljetank og oljefyr, men det er fortsatt mulig å få noe støtte til varmepumpeanlegg.

  • væske til vann varmepumpe får inntil 10 000 kr i støtte.
  • akkumulatortank får inntil 5 000 kr i støtte.

Når varmepumpen er installert og betalt, så registrer du alle kostnadene hos Enova og får utbetalt støtten du har krav på.

 

Ønsker du en gratis befaring?

Share on Social Media
Follow us on Social Media