RADIATORRENS

Radiatorrrens

RADIATORRENS

Jøss, var det så mye skitt inni radiatorene? 
Varmepumpe Sør 
sine kunder er svært overasket
når de ser resultatet av vannprøvene etter en radiatorrens.

Flaskene viser de forskjellige trinnene i en radiatorrens. I tillegg monterer vi slamutskiller, slik at våre kunder, enkelt, kan rense sitt radiatorsystem i framtiden.

Radiatorrens

 

Det er mye å vinne på en radiatorrens

Når et radiatorsystem har vært i bruk
noen år, vil partikler løsne fra rør,
radiatorer og komponenter. Dette
legger seg i bunnen av radiatorer og rør
og begrenser vannsirkulasjonen.
Anlegget blir da mindre effektivt. For å
få det varmt nok i huset, må man da øke
temperaturen fra varmekilden. Det
medfører økt energiforbruk og dermed
også økte energikostnader. I tillegg sliter
de metalliske partiklene mye på
sirkulasjonspumper og andre
komponenter.
Radiatorrens gjør at man får full
komfort i boligen med lavere
temperatur på vannet.

Les mer om hvilke energitiltak som får støtte

Enovatilskuddet er en støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson. For oss handler det om å redusere samlet energibruk og klimagassutslipp. For deg betyr det også bedre bo komfort og reduserte energiutgifter. Du finner alle energitiltakene her !

Luft-til-vann-varmepumpe

Med en luft-til-vann-varmepumpe utnytter du varme fra luften. Denne varmen kan brukes til å varme opp vann til radiatorer, vannbåren gulvvarme eller til å forvarme tappevannet. Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm. I tillegg til å kutte kostnader, vil en luft-til-vann-varmepumpe gi et godt inneklima med jevn varme i hele boligen.

En luft-til-vann-varmepumpe egner seg godt for deg som:

Er på utkikk etter en fornybar varmekilde.
Bor i et hus som bruker over 25.000 kWh i året.
Bor i et område med milde vintre eller lang fyringssesong.
Skal erstatte den gamle oljefyren.
Har vannbårent varmesystem i huset. Har du ikke et slikt system, kan Enova gi deg støtte

Enova illustrasjon

Væske-til-vann-varmepumpe

Enova illustrasjon

Væske-til-vann-varmepumpe

Du får inntil 10.000 kroner i støtte når du skaffer deg en væske-til-vann-varmepumpe.

Avtrekksvarmepumpe

En avtrekksvarmepumpe (også kalt ventilasjonsvarmepumpe) kan dekke en betydelig del av oppvarmingsbehovet ditt. Den henter varme fra ventilasjonsluft som trekkes ut fra våtrom og kjøkken, og gjenbruker den til romoppvarming, varmtvann og forvarming av frisk luft.

En avtrekksvarmepumpe egner seg godt for de som:

Vil ha en fornybar varmekilde.
Har avtrekksventilasjon, men ikke balansert ventilasjon.
Bor i leilighet eller en godt isolert bolig med lite varmetap gjennom tak og vegger.
Har vannbåren gulvvarme og ønsker et rimelig og plassbesparende alternativ til separat varmesentral, bereder, automatikk og ventilasjon.

Avtrekksvarmepumpe

Enova illustrasjon

Ønsker du en gratis befaring?

Share on Social Media
Follow us on Social Media