SERVICE – VANNBÅREN VARME

Luft/vann-, bergvarmepumper og avtrekksvarmepumper behøver også tilsyn.

Vi får stadig flere henvendelser fra boligeiere som savner serviceavtale med et firma som KAN varmepumper. Plutselig stanser anlegget igjen – kunden lurer på hvorfor. VI KAN varmepumper, og vi hjelper deg mer en gjerne med varmesystemet ditt!

• Varmepumpe Sør er autorisert NIBE-forhandler for Aust-Agder og Vest-Agder.
• Vi har direktelinje til NIBEs supportavdeling i Oslo.
• Vi utfører servicearbeid for de fleste produsenter på markedet.
• Våre serviceteknikere holder seg hele tiden oppdatert på de produktene vi leverer.

Vi tilbyr full service, delservice, feilsøking og reparasjon.

Delservice:
Vi anbefaler at siler blir rengjort 1 gang pr år. Dette hindrer unødig driftsstans. Rene siler er en forutsetning for at anlegget skal fungere optimalt, – med lavest mulig strømregning og lavest mulig belastning på sirkulasjonspumper og andre bevegelige deler. Delservicen inkluderer også sjekk av alarmhistorikk og visuell sjekk av anlegget.

Full service:
Vi anbefaler full service hvert 3. år. Dette sikrer anlegget lang levetid og lavest mulige strømutgifter. For å kunne foreta en diagnose på varmesystemet, er det i de fleste tilfeller nødvendig at vi foretar en mer omfattende service på anlegget. I mange tilfeller skyldes driftsstans manglende service og ikke feil på selve anlegget. I slike tilfeller behøves ingen reparasjon.

Ønsker du en gratis befaring?

Share on Social Media
Follow us on Social Media