VENTILASJONSANLEGG

Innjustering av balanserte ventilasjonsanlegg

Et ventilasjonsanlegg fungerer optimalt, men kun dersom det er riktig innstilt.

Mange boligeiere har balansert ventilasjon som ikke er riktig innstilt. Vi har erfart feilinnstillinger på langt over 50% på de enkelte kanalåpningene, til og med på helt nye hus.

De som installerte ventilasjonsanlegget og din utbygger har prosjekttegninger med riktige prosjekterte verdier. Når du har disse tegningene, kan vi stille inn optimale verdier for din bolig.

Ønsker du en gratis befaring?

Share on Social Media
Follow us on Social Media